Prevent worker complaints

صحیح ترین و سریع ترین روش برای جلوگیری از شکایت کارگر از کارفرما، رعایت قانون کار است.

گروه: روابط کار    تاریخ انتشار: دوشنبه بیست و دوم آبان 1402    نویسنده: الناز جوانمردی    تعداد بازدید: 90   
comprehensive-system-of-labor-relations

سامانه جامع روابط کار برای استفاده از بیمه بیکاری طراحی شده است. در گذشته، اشخاصی که به هر دلیل بیکار شده بودند و قصد استفاده از بیمه بیکاری را داشتند، باید به صورت حضوری به اداره کار مراجعه می کردند و مراحل مختلفی را انجام می دادند که بسیار زمان بر بود و متقاضیان تا حد زیادی با دردسر مواجه می شدند.

گروه: روابط کار    تاریخ انتشار: یک شنبه چهاردهم آبان 1402    نویسنده: محمد شیرازی    تعداد بازدید: 100   
example-of-a-complaint-from-the-employer

قانون از کارگری که حقوقش توسط کارفرما پرداخت نشده حمایت می کند، کارگر می توند به اداره کار برای هرکدام از مواردی که در قرارداد مورد تایید اداره کار آمده و کارفرما به او پرداخت نکرده یا بدون دلیل اخراج شده از کارفرما شکایت کند.

گروه: روابط کار    تاریخ انتشار: دوشنبه هشتم آبان 1402    نویسنده: مهدی محمدیان    تعداد بازدید: 49   
consequences-of-suing-the-employer

اگر کارگر از کارفرما شکایت کند، حق و حقوقش طبق قانون کار محاسبه می شود و کارفرما باید حق و حقوق کارگر را پرداخت کند.

گروه: روابط کار    تاریخ انتشار: سه شنبه دوم آبان 1402    نویسنده: علی محمدی    تعداد بازدید: 49   
1