سامانه جامع همکاری در فروش مُشیر افتتاح شد سامانه نمایندگان مُشیر با نام تجاری تولد یک ستاره به منظور جذب نمایندگان و عاملین فروش در کشور راه اندازی شد. بر همین اساس از کلیه متخصصین، مشاورین،مدیران فروش و صاحبین رسانه در سرتاسر کشور جهت ایجاد یک رابطه بُرد بُرد دعوت به عمل می آید.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر عدد 1401 را به سامانه 300032118 ارسال نمایید.
  • پارسا محمدی
  • 14 آبان ماه 1401
  • واحد امور نمایندگان