obligations-approved-by-the-labor-department-of-the-employer-in-front-of-the-worker

مطابق قوانین مورد تایید اداره کار، کارگران و کارفرمایان نسبت به یکدیگر دارای تعهدات و وظایفی هستند که باید تمامی آن ها را بر اساس قانون رعایت کنند؛ در غیر این صورت، طرفین می توانند از یکدیگر شکایت کنند و پس از اثبات موضوع، جریمه ها و مجازات مختلفی برای طرف خاطی، در نظر گرفته می شود. تعریف عمومی کارگر و کارفرما، کمی با تعریف اصلی و دقیقی که در قانون کار کشور آمده است، متفاوت می باشد

گروه: اداره کار    تاریخ انتشار: یک شنبه سی ام مهر 1402    نویسنده: رضا کیانی    تعداد بازدید: 38   
فهرست Contents

1 - اختیارات کارفرما

اما مهم ترین اختیارات کارفرما به این شرح است:

کارفرما می تواند در هر موقعی از پیشرفت پروژه، زمان انجام آن را تغییر بدهد.

کارفرما این امکان را دارد که با مبلغ پیش پرداخت موافقت یا مخالفت نموده و هزینه ای را به منظور شروع کار در نظر بگیرد.

کافرما می تواند هر نوع قرارداد یا کار جدیدی را در هر مرحله، به پروژه کار وارد نماید.

اگر کارفرما مشاهده کند، کارگران یا نیروهای مشغول، تأخیر یا کم کاری می کنند، می تواند قراردادشان را فسخ نماید.

کارفرما امکان پایان دادن به قرارداد در زمان دلخواه و یا لغو پروژه را دارد.

کارفرما می تواند کار را بطور موقت و حداکثر تا 3 ماه تعلیق کند.

کارفرما این امکان را دارد تا قبل از آنکه کار به پایان برسد، به هر علتی، حتی اگر پیمانکار مرتکب تقصیری نشده باشد، قرارداد خود را به پایان برساند.

در صورت ایجاد هرکدام از موارد زیر، کارفرما می تواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند:

* اگر پیمانکار، کارگاه را بدون اجازه از سوی کارفرما و بدون دلیل به مدت بیش از 15 روز رها کند یا تعطیل نماید. 

* پیمان کار تاخیر های ناموجه داشته باشد.

* پیمانکار از لحاظ مالی یا فنی در انجام دادن کار مطابق برنامه ناتوان باشد.

2 - تعهدات مورد تایید کارفرما در مقابل کارگر از نظر اداره کار

تمامی کارفرمایان در پروژه‌های مختلف کاری با زمینه‌های متنوع، باید از تمامی مواردی از قانون اداره کار که مربوط به تدوین تعهدات کارفرما نسبت به کارگر است، آگاهی کامل داشته و به طور کامل بر تعهداتشان عمل کنند. همانطورکه اشاره شد قوانینی که در ادامه نام برده می‌شوند، به منظور دفاع از حقوق کارگران و حمایت از کارمندان تنظیم شده است شده است.

رعایت قوانین مربوط به شرایط کاری کارگران و کارمندان 

رعایت شرایط کاری مورد تایید اداره کار، از مهم‌ترین تعهدات کارفرما نسبت به کارگران است. این شرایط شامل موارد زیر می باشد:

به کار نگرفتن افراد زیر سن مجاز

طبق ماده 79 قانون اداره کار، افراد زیر 15 سال، به هیچ وجه نباید به عنوان کارگر برای کارفرما فعالیت کنند.

طبقه‌بندی متناسب با مشاغل و تعیین حداقل دستمزد، از دیگر شرایط مورد نظر اداره کار است که جزو تعهدات کارفرما نسبت به کارگر می‌باشد.

ساعات کاری کارگران

ساعات کاری در شبانه روز برای مشاغل معمولی، طبق قانون کار 8 ساعت و برای مشاغل سخت 6 ساعت می‌باشد. البته ساعات کاری نوجوانان کمی متفاوت است.

استفاده از مرخصی‌های قانونی

بر اساس مواد 66 و 67 قانون کار، کارفرمایان امکان استفاده از مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی را به زنان کارگر بدهند.

جلوگیری از انجام کارهای سخت و خطرناک

طبق ماده 75 قانون کار، کارفرمایان باید از انجام هرگونه فعالیت‌ خطرناکی که احتمال ایجاد آسیب‌های مختلف به کارگران را دارد، جلوگیری نماید. حمل بار بیش از حد مجاز برای سلامتی و هم‌چنین استفاده از ابزار و تجهیزات سنگین مکانیکی برای زنان و کارگران نوجوان، از جمله این فعالیت‌ها می باشد.

تعیین نوع قرارداد بر اساس شرایط و ویژگی‌های پروژه

تعیین نوع قرارداد بر عهده کارفرمایان است. در حالت کلی، قرارداد اداره کاری که بین کارفرمایان و کارگران منعقد می‌شود، به صورت موقت یا غیر موقت و به منظور انجام امور شخصی و واضح تهیه می شود.

پرداخت حق‌السعی کارگران

یکی از مهم‌ترین تعهدات کارفرما نسبت به کارگر، پراخت حق‌الزحمه  بر اساس اصول تعیین‌شده است. براساس ماده 34 قانون کار، تمامی مبالغ تحویلی به کارگر به اعتبار قرارداد، که شامل مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، ایاب و ذهاب، ، مزایای غیر نقدی، خواروبار پاداش افزایش تولید، سود سالانه و غیره پرداخت می‌شود، هزینه حق‌السعی کارگران نامیده می‌شود که بر اساس مواد 2 و 3 باید طبق قرارداد عقد شده در زمان‌های مقرری به کارگران پرداخت شود.

تنظیم امور مربوط به بیمه کارگران

بر اساس ماده 148 قانون کار ایران، کارفرمایان کارگاه‌ها و تمامی مشاغل مشمول این قانون، موظفند طبق قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه‌کردن کارگران و کارمندان خود اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم تعیین شده در اداره کار، کارفرمایان مجبور به پرداخت جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه عقد شده خواهند شد.

ارائه گواهی برای انجام کار

در ماده 187 قانون کار آمده است، بعد از اتمام پروژه و درخواست کارگر، قید مدت، نوع کار و زمان شروع و پایان پروژه انجام شده را به وی اعطا کنند.

فراهم‌کردن ایمنی مناسب و امکانات رفاهی برای کارگران 

طبق قوانین اداره کار، رعایت موارد بهداشت و ایمنی کارگران در محل کار از تعهدات کارفرما نسبت به کارگر به حساب می آید. فراهم‌کردن مکان‌ مناسب برای استراحت، نماز و تغذیه کارگران از دیگر تکالیف کارفرما در قبال کارگر می باشد.

رعایت کردن تکالیف قید شده در فصل دوم قانون کار

این تکالیف شامل برگشتن کارگر بعد از رفع حالت تعلیق قرارداد کار، پرداخت مزایای درج شده به هنگام پایان کار، مطابق با قرارداد کار از نوع انجام کار معین و همچنین مدت موقت، پرداخت سنوات در زمان اخراج موجه کارگر، برگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق کارگر از زمان اخراج تا زمان بازگشت به کار می باشد.

3 - تعریف مورد تایید کارفرما از نظر اداره کار

طبق ماده 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اشخاص حقوقی یا حقیقی که در قبال پرداخت یک حق‌الزحمه مشخص، با درخواست از تعدادی افراد آن‌ها را عهده‌دار کارهای مختلف می‌کند. 

مدیران و مسئولان و کسانی که مسئول اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما به شمار می آیند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که این نمایندگان در قبال کارگر به عهده گرفته اند. اگر نماینده کارفرما، خارج از اختیارات خود تعهدی بدهد و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در مقابل کارفرما ضامن خواهد بود.

قانون اداره کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان عهده دار کارگاه را شخصیت کارفرما جدا نمی داند و چون این نمایندگان استقلال ندارند، تمامی تعهداتی که نمایندگان در قبال کارگران دارند برعهده کارفرما خواهد بود، چون نمایندگان، مسئول ابلاغ دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نظارت بر حسن انجام کار کارگران هستند.