/> مجوزها و مدارک سامانه کارگزینی هوشمند مشیر | Moshir License
مدارک و مجوزها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی اداره کار

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

گواهی تایید فنی نرم افزار سامانه مشیر

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

مجوز فعالیت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن انفورماتیک ایران

وزارت صنعت، معدن، تجارت

نماد اعتماد الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نماد ساماندهی