گواهینامه ها

برترین سرویس دهنده خدمات با محوریت توسعه کسب و کارها در کشور به گروه دانش بنیان امید آیندگان توسعه پارس در اجلاس سراسری تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران با رویکرد اعطا جایزه برند ملی، اعتماد ملی با حمایت مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران تعلق گرفت.
این مراسم در تاریخ 11 آبان سال 1400 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار و جایزه برند ملی، اعتماد ملی در کنار بزرگترین شرکت ها و برندهای ایرانی از جمله بانک رفاه، ایران خودرو، سازمان منطقه آزاد انزلی، فولاد سنگان، شرکت نفت ایرانول به مجموعه دانش بنیان امید آیندگان توسعه ی پارس تعلق گرفت.

آبان ماه 1400 مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

رهبری و مدیریت در جوامع انسانی یکی از عوامل رشد و توسعه آنها به شمار می آید. چه بسا کشورهایی که به لحاظ منابع انسانی و مالی غنی هستند اما به جهت فقدان رهبری و مدیریت صحیح و کارآمد و عدم استفاده بهینه از این منابع به آن درجه از رشد و توسعه یافتگی مطلوب نرسیده اند.
لذا از تلاش های بی شائبه جنابعالی در ایجاد مجموعه توانمند و موفق که توانسته است با حضور در عرصه های ارزیابی و داوری در ششمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال, عنوان مدیر برتر را کسب نمایید قدردانی نموده و توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.

پاییز 1400 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

پنجمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید
بدون تردید معاونین , روسا ومدیران ارشد , اجرایی ومیانی یک مجموعه به عنوان عناصر اصلی در عرصه سیاستگزاری های کلان نظام وهدایت سازمانها جایگاه ویژه ای دارند واز آنجائیکه بخش های مرکزی یک سازمان وکارکرد های آن به مشابه روح فعالیت هاست امروزه به رکن مهمی از عملکرد سازمانها تبدیل شده اند , این همایش را فرصت مغتنمی شمرده تا از عملکرد مثبت , تلاش مستمر وتاثیر گذاار ونگاه هدفمند وارزشمند شما در پیشبرد اقتصاد مقاومتی وجهش تولید درسازمانتان تقدیر و تشکر نماییم .

اسفندماه 1400 سالن همایش های بین الملی دانشگاه شهید بهشتی

نیک میدانیم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار ملی در گروی تلاش های خستگی ناپذیر مدیریت کلان شما است که با همت والای خود در مسیر توسعه وکار آفرینی , نوآوری واشتغال زایی در میان تحریم ها وبحران های اقتصادی کشور گامی موثر نهاده اید وبا پایمردی واستقامت از این طریق مقدس پای پس نخواهید کشید .
لذا از تلاش های بی شائبه جنابعالی در ایجاد مجموعه ای توانمند وموفق که توانسته با حضور در فرآیند های ارزیابی وداوری در پنجمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی وفرهنگ سازمانی با رویکرد اعطای جایزه ملی هاتف عنوان واحد برتر را کسب نمایید , قدر دانی وتوفیقات روز افزون شمارا از درگاه ایزدمنان مسالت نماییم.

شهریورماه 1401 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

پس از برسی های صورت گرفته از صوی کمیته علمی ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در تولید, دانش بنیان و اشتغال آفرینی و به استناد مدارک و مستندات دریافتی به شیوه خود اظهاری, تندیس رضایتمندی مشتری به تاریخ 9 خرداد ماه سال 1401 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا به جنابعلی و مجموعه محترمتان اعطا گردید.
بسی شایسته است از تلاش های مداوم و کوشش های مستمر حضرت عالی در جهت رشد و اعتلای صنعت و اقتصاد کشور عزیزمان ایران در کمال افتخار تقدیر نموده و به رسم تکریم این لوح تقدیر به محضر پربار و ماندگارتان تقدیم می گردد.

خردادماه 1401 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

بدون تردید مدیریت یک مجموعه به عنوان عنصر اصلی در عصر سیاستگذاری های کلان نظام و هدایت سازمان ها جایگاه ویژه ای دارند و از آنجایی که بخش های مرکزی یک شرکت و کارکردهای آن به مثابه روح فعالیت هاست, امروزه به رکن مهمی از عملکرد سازمان ها تبدیل شده اند.
در این راستا پس از بررسی های صورت گرفته از سوی کمیته علمی سومین اجلاس سراسری تجلیل از مدیران موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم در سال تولید, دانش بنیان و اشتغال آفرین و استناد مدارک و مستندات دریافتی به شیوه خود اظهاری, تندیس مدیر موفق ملی به تاریخ 12 مرداد ماه سال 1401 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ج.ا.ا به جنابعالی و مجموعه محترمتان اعطا گردید.

مردادماه 1401 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید واشتغال کشور وهمچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی , در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش وتوسعه این بخش صنعت در زیر بخش های مختلف , پرداخنه شده است
لذا از تلاشهای بی شائبه جنابعالی در ایجاد مجموعه توانمند و موفق که توانسته است با حضور درفرایندهای ارزیابی وداوری در چهارمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی با رویکرد تکریم ازچهره های نامی صنعت واقتصاد کشور به عنوان مدیر برتر را کسب نمائید قدر دانی نموده وتوفیقات روز افزون شمارا ازدرگاه ایزدمنان مسالت نماییم .

بهمن ماه 1400 مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

رهبری و مدیریت در جوامع انسانی یکی از عوامل رشد و توسعه آنها به شمار می آید. چه بسا کشورهایی که به لحاظ منابع انسانی و مالی غنی هستند اما به جهت فقدان رهبری و مدیریت صحیح و کارآمد و عدم استفاده بهینه از این منابع به آن درجه از رشد و توسعه یافتگی مطلوب نرسیده اند.
لذا از تلاش های بی شائبه جنابعالی در ایجاد مجموعه توانمند و موفق که توانسته است با حضور در عرصه های ارزیابی و داوری در ششمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال, عنوان مدیر برتر را کسب نمایید قدردانی نموده و توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.

پاییز 1400 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

پنجمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید
بدون تردید معاونین , روسا ومدیران ارشد , اجرایی ومیانی یک مجموعه به عنوان عناصر اصلی در عرصه سیاستگزاری های کلان نظام وهدایت سازمانها جایگاه ویژه ای دارند واز آنجائیکه بخش های مرکزی یک سازمان وکارکرد های آن به مشابه روح فعالیت هاست امروزه به رکن مهمی از عملکرد سازمانها تبدیل شده اند , این همایش را فرصت مغتنمی شمرده تا از عملکرد مثبت , تلاش مستمر وتاثیر گذاار ونگاه هدفمند وارزشمند شما در پیشبرد اقتصاد مقاومتی وجهش تولید درسازمانتان تقدیر و تشکر نماییم .

اسفندماه 1400 سالن همایش های بین الملی دانشگاه شهید بهشتی

با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید واشتغال کشور وهمچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی , در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش وتوسعه این بخش صنعت در زیر بخش های مختلف , پرداخنه شده است
لذا از تلاشهای بی شائبه جنابعالی در ایجاد مجموعه توانمند و موفق که توانسته است با حضور درفرایندهای ارزیابی وداوری در چهارمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی با رویکرد تکریم ازچهره های نامی صنعت واقتصاد کشور به عنوان مدیر برتر را کسب نمائید قدر دانی نموده وتوفیقات روز افزون شمارا ازدرگاه ایزدمنان مسالت نماییم .

بهمن ماه 1400 مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پس از برسی های صورت گرفته از صوی کمیته علمی ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در تولید, دانش بنیان و اشتغال آفرینی و به استناد مدارک و مستندات دریافتی به شیوه خود اظهاری, تندیس رضایتمندی مشتری به تاریخ 9 خرداد ماه سال 1401 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا به جنابعلی و مجموعه محترمتان اعطا گردید.
بسی شایسته است از تلاش های مداوم و کوشش های مستمر حضرت عالی در جهت رشد و اعتلای صنعت و اقتصاد کشور عزیزمان ایران در کمال افتخار تقدیر نموده و به رسم تکریم این لوح تقدیر به محضر پربار و ماندگارتان تقدیم می گردد.

خردادماه 1401 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

نیک میدانیم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار ملی در گروی تلاش های خستگی ناپذیر مدیریت کلان شما است که با همت والای خود در مسیر توسعه وکار آفرینی , نوآوری واشتغال زایی در میان تحریم ها وبحران های اقتصادی کشور گامی موثر نهاده اید وبا پایمردی واستقامت از این طریق مقدس پای پس نخواهید کشید .
لذا از تلاش های بی شائبه جنابعالی در ایجاد مجموعه ای توانمند وموفق که توانسته با حضور در فرآیند های ارزیابی وداوری در پنجمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی وفرهنگ سازمانی با رویکرد اعطای جایزه ملی هاتف عنوان واحد برتر را کسب نمایید , قدر دانی وتوفیقات روز افزون شمارا از درگاه ایزدمنان مسالت نماییم.

شهریورماه 1401 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

بدون تردید مدیریت یک مجموعه به عنوان عنصر اصلی در عصر سیاستگذاری های کلان نظام و هدایت سازمان ها جایگاه ویژه ای دارند و از آنجایی که بخش های مرکزی یک شرکت و کارکردهای آن به مثابه روح فعالیت هاست, امروزه به رکن مهمی از عملکرد سازمان ها تبدیل شده اند.
در این راستا پس از بررسی های صورت گرفته از سوی کمیته علمی سومین اجلاس سراسری تجلیل از مدیران موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم در سال تولید, دانش بنیان و اشتغال آفرین و استناد مدارک و مستندات دریافتی به شیوه خود اظهاری, تندیس مدیر موفق ملی به تاریخ 12 مرداد ماه سال 1401 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ج.ا.ا به جنابعالی و مجموعه محترمتان اعطا گردید.

مردادماه 1401 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
جوایز

جشنواره رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برترین سرویس دهنده جوان در حوزه کسب و کارها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین جشنواره رسانه های دیجیتال به گروه دانش بنیان توسعه پارس تعلق گرفت

چهارمین اجلاس سراسری تکریم از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

کسب عنوان برترین سرویس دهنده خدمات با محوریت توسعه کسب وکارها در کشور با برند مُشیر در چهارمین اجلاس سراسری تکریم از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

نشان عالی برند ملی، اعتماد ملی

کسب عنوان برترین سرویس دهنده خدمات با محوریت توسعه کسب وکارها در کشور در اجلاس سراسری تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران

ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

کسب عنوان برترین سرویس دهنده خدمات با محوریت توسعه کسب وکارها در کشور در ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی
در تولید, دانش بنیان و اشتغال آفرینی

سومین اجلاس سراسری تجلیل از مدیران موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم

اعطای نشان عالی مدیران موفق به اولین سامانه جامع کارگزینی هوشمند در کشور در سومین اجلاس سراسری تجلیل از مدیران موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم

ششمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال

اعطای نشان عالی مدیر برتر سال 1400 به مدیریت سامانه جامع کارگزینی هوشمند مُشیر در ششمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال

پنجمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

اعطای نشان رضایتمندی مشتریان به سامانه جامع کارگزینی هوشمند مُشیر در پنجمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی
در پیشبرد اقتصاد مقاومتی وجهش تولید

پنجمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگی سازمانی

اعطای جایزه ملی هاتف به سامانه جامع کارگزینی هوشمند مُشیر در پنجمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی وفرهنگی سازمانی با رویکرد اعطای جایزه ملی هاتف

جشنواره رسانه های دیجیتال
جشنواره رسانه های دیجیتال 1389
نشان تکریم از چهره های نامی صنعت
نشان تکریم از چهره های نامی صنعت ۱۴۰۰
نشان برند ملی اعتماد ملی
نشان برند ملی اعتماد ملی ۱۴۰۰
نشان CSR رضایتمندی مشتریان
نشان CSR رضایتمندی مشتریان ۱۴۰۰
نشان ملی انقلاب صنعتی چهارم
نشان ملی انقلاب صنعتی چهارم 1401
نشان عالی مدیر برتر سال
نشان عالی مدیر برتر سال ۱۴۰۰
نشان رضایتمندی مشتری
نشان رضایتمندی مشتری 1401
جایزه ملی هاتف سامانه کارگزینی مشیر
جایزه ملی هاتف 1401